Donaties

Stichting

Heinz Bijzondere Vakantiereizen

Wij willen het verblijf en de medische verzorging van onze gasten zo betaalbaar mogelijk houden. Financiële ondersteuning is daarom altijd meer dan welkom. Wilt u zelf een schenking doen aan onze stichting, dan kan dit op deze 3 verschillende manieren:

 

  • op Rek. nr NL70 RABO 0327 7219 28 t.n.v. Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen
  • een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is periodiek schenken met een notariële akte. U kunt in dit geval uw gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • u kan naast uw famile en vrienden de stichting opnemen als erfgenaam in uw testament.

Stichting Heinz

Met onze groep vrijwilligers zetten wij ons in voor de zeer kwetsbare groep, de gehandicapten met of zonder partner, ouderen, mantelzorgers en alleenstaanden.

Contactinformatie

Burg. Bar. van Hovellstraat 49
 6321 DB Wijlre
06-51672883
info@stichtingheinzreizen.nl
Volg ons op facebook