Nuttige informatie over de stichting

De Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70897808. Bij de belastingdienst zijn wij bekend onder RSIN-nummer 858502276.

Contact:
• Ons correspondentieadres: Burg baron van Hovellstraat 49, 6321DB Wijlre
• Onze website: HTTPS://stichtingheinzreizen.nl
• Ons mailadres: info@stichtingheinzreizen.nl
Onder het tabblad “wie zijn wij” op de website staan de bestuurders vermeld. De leden van het dagelijks bestuur staan ingeschreven bij de kamer van koophandel en zijn tevens opgenomen in het UBO-register. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden vergoed op basis van bewijsmateriaal.
Statuten zijn verleden bij de notaris. Inzicht hierin kunnen wij geven op aanvraag.
Een beleidsplan is voorhanden en kan altijd ingezien worden. De website biedt overigens handvaten om het beleid te kunnen toetsen

Visie
Zowel mensen met een handicap als mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op vakantie. Laat daarom deze handicap of beperking of voortvloeiend hieruit gebrek aan financiële middelen niet de reden zijn om niet op vakantie te gaan.

Missie
Wij willen binnen Nederland onze doelgroep de mogelijkheid bieden om in te schrijven op onze reizen, en nadat een uitgebreide intake heeft aangetoond dat de persoon past op onze reizen, de mogelijkheid beiden om daadwerkelijk mee te gaan.
Er wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de personen, en in een aantal gevallen passen wij de eigen bijdrage aan. Financiering van de reizen geschiedt op basis van eigen bijdragen (naar draagkracht) , giften, fondsenwerving en beperkte subsidies.
De reizen worden begeleid door vrijwillige verpleegkundigen en ziekenverzorgenden IG, waarbij gezorgd is dat er altijd voldoende BIG-geregistreerd zorgmedewerkers aanwezig zijn. Ook bieden wij aan opleidingsinstellingen de mogelijkheid om leerlingen een stage te laten doormaken. Daartoe zijn wij erkend als leerbedrijf. Deze erkenning is juni 2023 verlengd voor 4 jaar
Doelstelling
Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen, ongeacht ziekte, invaliditeit en eenzaamheid, de mogelijkheid te bieden om op vakantie te gaan en volledig ontzorgd te worden.

Verlies- en winstrekening 2022

Boekhouding V&W en Balans stichting heinz bijzondere vakantiereizen 2022

 

Rijlabels Som van bedrag debet Som van bedrag credit
     
20  investering ict € 0,00 € 251,58
2010  overboeking naar kruisposten € 18.000,00 € 0,00
2020  Terugboeking van kruisposten € 0,00 € 18.000,00
4010  Bankkosten € 0,00 € 177,74
4020  kosten verzekering € 0,00 € 1.328,90
4030  kosten telefonie € 0,00 € 784,50
4040  kosten automatisering € 0,00 € 721,63
4050  kosten representatie € 0,00 € 1.216,17
4060  reiskosten € 0,00 € 61,73
4065  fotowerk € 0,00 € 138,25
4075  drukwerk € 0,00 € 819,17
4080  diversen € 140,00 € 464,19
4110  kosten busvervoer reizen € 0,00 € 29.643,06
4120  Hotelkosten € 0,00 € 89.297,95
4130  diverse uitgaven tijdens reizen € 0,00 € 7.360,10
4200  entrees tijdens dagtochten € 0,00 € 1.040,00
4220  kosten vliegreis € 0,00 € 9.913,87
4230  diverse uitgaven tijdens dagtochten € 0,00 € 1.825,00
4500  Overige kosten € 200,00 € 1.211,85
8010  Subsidies overheid € 5.045,00 € 0,00
8020  subsidies particulier € 900,00 € 0,00
8021  bijdrage diverse fondsen € 4.395,00 € 0,00
8030  facturatie aan gasten reizen € 136.717,50 € 3.050,00
8040  facturatie aan gasten dagtocht € 2.051,50 € 20,00
8050  diversen ontvangsten € 7.061,30 € 0,00
Eindtotaal € 174.510,30 € 167.325,69
     
Resultaat voor reservering investering (ebitda) € 7.184,61  
Reservering voor vervanging duurzame productiemiddelen € 2.531,00  
Resultaat na investering (ebit) € 4.653,61  

Resultaat wordt gebruikt voor tovoeging aan buffer voor tegenvallers en om mensen die het niet kunnen betalen ook mee te
laten gaan (cf Doelstelling van de stichting)

Stichting Heinz

Met onze groep vrijwilligers zetten wij ons in voor de zeer kwetsbare groep, de gehandicapten met of zonder partner, ouderen, mantelzorgers en alleenstaanden.

Contactinformatie

Burg. Bar. van Hovellstraat 49
 6321 DB Wijlre
06-51672883
info@stichtingheinzreizen.nl
Volg ons op facebook